Biotop Benelux partnerdag 2019 was weer een groot succes!

Afgelopen woensdag werd de jaarlijkse Biotop Benelux Partnerdag gehouden en werd ook het 10-jarig jubileum gevierd.

Op deze dag werden 6 nieuwe partners voorgesteld, marketingplannen besproken, innovaties gepresenteerd en was er veel uitwisseling van kennis en ervaringen.

In de avond werd de Biotop Benelux Design Award uitgereikt aan de partners met de meeste punten voor de gepresenteerde projecten:

1e prijs: Munter tuinprojecten

2e prijs: GinkelGroep 

3e prijs: GeoBlauw

We bedanken alle aanwezige partners voor hun inzet om deze Partnerdag tot een geslaagde bijeenkomst te maken.

Bedankt!